Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Bucca Finland Oy
Vantaa
FINLAND

2. Rekisterin nimi

Bucca Finland Oy:n asiakas- ja viestintärekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Bucca Oy:n asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, markkinoinnin, palveluiden kehittämisen, laskutuksen, perinnän, raportoinnin, asiakkuuksien hoitamisen sekä muiden verkkopalveluihin liittyvien toimenpiteiden hoitamisen yhteydessä.

4. Rekisterin tietoseloste

Rekisteriin kerätään asiakkaasta seuraavia perustietoja, esim: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköposti. Rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, esim: tilaustiedot, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat Bucca.fi-verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa käyttäessään verkkosivustoa. Tietolähteinä ovat myös laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, sekä asiakkuudenhallintajärjestelmän tiedot.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi jos yhteistyötaho on Euroopan komission hyväksymän ns. Privacy Shield-sopimuksen piirissä.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Bucca Finland Oy:n rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt, järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä ja ATK-laitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Laitteet sijaitsevat lukitussa ja valvotussa tilassa.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle info@bucca.fi. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidylläon oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. (info@bucca.fi). Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

10. EVÄSTEET

Bucca.fi verkkokauppa käyttää evästeitä (eng. cookies) käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta.  Suosittelemme, että tarkistat tämän sivun säännöllisesti, jotta pysyt ajatasalla mahdollisista muutoksista. Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: info@bucca.fi